B2B Portal

Postani naš partner
You are here:

Šta je to B2B portal?

B2B (Business to Business) je termin koji predstavlja obavljanje poslovnih aktivnosti između dvije ili više kompanija ili pravnih lica. U većini slučajeva B2B predstavlja prodaju proizvoda i usluga drugim pravnim licima, odnosno kada proizvođač ili uvoznik i distributer na veliko prodaje svoju robu ili usluge drugoj firmi.

U našem slučaju mi kao uvoznik računarske i ostale IT opreme svoju robu prodajemo drugim kompanijama koje tu robu dalje plasiraju u svojim maloprodajnim objektima.

B2B portal je online platforma koja omogućava da se prethodno navedeno realizuje vrlo jednostavno, brzo i efikasno te danas ova vrsta portala čini osnovu elektronskog poslovanja, odnosno online poslovanja. B2B poslovanje je dovelo do povećanja brzine i reakcije firmi u odnosu na stari vid poslovanja. Udaljenost poslovnih subjekata je prestala biti ograničavajući faktor i omogućilo je firmama da učestvuju i da se bore za tržište na globalnom nivou.

Vlasnici B2B portala na vrlo jednostavan i učinkovit način određuju izradu prilagođenih kataloga cijena za pojedinačne kupce ili grupe kupaca. Imaju mogućnost planiranja i izrade prilagođenih popusta za pojedinačne kupce ili grupe kupaca što je danas od izuzetne važnosti u modernom poslovanju.

Allied B2B

Mi smo se odlučili da napravimo custom B2B portal čije su mogućnosti bazirane prvenstveno na željama i zahtjevima naših kupaca. Naš B2B portal Vam osigurava:

  • Smanjenje troškova poslovanja.
  • Povećanje produktivnosti i efikasnosti poslovanja.
  • Konstantan uvid u cijene i stanje skladišta.
  • Dostupnost 24 časa dnevno.
  • Jednostavno ponavljanje prijašnjih narudžbi.
  • Praćenje važnih statističkih podataka.

Prijavi se na Allied B2B portal

Želite li poslovati sa nama putem B2B portala i iskoristiti sve prednosti koje Vam se nude? Popunite elektronsku prijavu u nastavku i u vrlo kratkom roku će Vas kontaktirati neko od našeg ljubaznog osoblja kako bi se dogovorili detalji eventualne saradnje.

Podaci o vašoj firmi

Podaci o korisniku

*Sva polja su obavezna